Kategorie
kazania

Pozyskując błądzącego

„Pozyskując błądzącego” – Sławomir Foks – 2021-01-24

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 5:19​-20 wygłoszone 24 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pozyskując błądzącego” – Sławomir Foks – 2021-01-24

5:19 Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,
5:20 Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

List Jakuba 5:19-20