Kategorie
kazania

Niebezpieczeństwo dryfowania od prawdy zbawienia

„Pierwsze ostrzeżenie: niebezpieczeństwo dryfowania od prawdy zbawienia – Sławomir Foks – 2021-07-04

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 2:1-4 wygłoszone 4 lipca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:1 Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi.
2:2 Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą,
2:3 To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli,
2:4 A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.

List do Hebrajczyków 2:1-4