Kategorie
kazania

Niezwykły wpływ uczniów Chrystusa

„Niezwykły wpływ uczniów Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelia Mateusza 5:13-16 wygłoszone 24 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:13 Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
5:14 Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
5:15 Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Ew. Mateusza 5:3-16