Kategorie
kazania

Wdzięczni Bogu za fizyczny i duchowy pokarm

„Wdzięczni Bogu za fizyczny i duchowy pokarm” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Psalmu 145:10 wygłoszone 31 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

10 Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

Psalm 145:10