Kategorie
kazania

Czy masz wdzięczne serce?

„Czy masz wdzięczne serce?” – Tomasz Chyłka – 2023-11-26

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19, wygłoszone 26 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą.
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga.
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin.
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu?
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19
Kategorie
książki

Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI

„Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI” – Merlin Carothers

1 List do Tesaloniczan 5:16-18
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Ostatnio dużo myślę o tych słowach Apostoła Pawła, przez sytuację życiową i wyzwania, w których się znalazłam. Co to znaczy, że mam się zawsze radować, dziękować w każdym położeniu? Jak to robić jeśli doświadczam trudów, niejasności sytuacji, niepewności jutra…?
Wierzę, że Bóg mówi do nas przede wszystkim przez swoje słowo – Biblię, ale też przez ludzi, którzy przed nami przeszli drogę powyższych zapytań i poszukiwań odpowiedzi na nie.

Bardzo niedawno wpadła mi w ręce książka autorstwa Merlina Carothers pt. „Z więzienia do WDZIĘCZNOŚCI”. Autor opisuje tam po pierwsze świadectwo swojego nawrócenia, mocny Boży dotyk jego serca, a po drugie mówi czym jest wdzięczność Bogu za każdy kawałek drogi naszego życia, za każde doświadczenie, które nas spotyka.

Mnie osobiście czas z Biblią (szczególnie z wyżej wymienionym wersetem) i tą właśnie książką, pomógł w głębokim zaakceptowaniu konsekwencji swoich własnych modlitw „użyj mnie Panie” i w głębszym zrozumieniu dlaczego Bóg pozwala na niektóre nieprzyjemne wydarzenia – bo to zazwyczaj te nieprzyjemne i trudne momenty przybliżają nas do Jezusa w modlitwie i szukaniu Jego obecności.

Jeśli jesteś na trudniejszej drodze życia, uwielbiaj Boga mimo to za wszystko, nawet te trudy i oczekuj Jego działania. On niekoniecznie zmieni Twoją sytuację (jak zaznacza też autor!), ale zmieni w tym wszystkim na pewno Ciebie, jeśli tylko Mu się PODDASZ.
Przeczytałam, zrozumiałam, stosuję…

Polecam,
Ania S.

Kategorie
kazania

Wdzięczni Bogu za fizyczny i duchowy pokarm

„Wdzięczni Bogu za fizyczny i duchowy pokarm” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Psalmu 145:10 wygłoszone 31 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

10 Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

Psalm 145:10