Kategorie
kazania

Naród wybrany

„Naród wybrany” – Sławomir Cybula – 2023-07-23

Kazanie biblijne wygłoszone 23 lipca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.