Kategorie
kazania

W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy

„W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy” – Paweł Doroba – 2023-07-30

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 30 lipca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.