Kategorie
kazania

Jak mam żyć?

„Jak mam żyć?” – Henryk Dedo – 2023-09-17

Świadectwo życia Roberta Greń – kowala z reportaży Fundacji Głos Ewangelii: „Kowal cudzego szczęścia” i „Kowal cudzego szczęścia – 5 lat później

oraz

kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Ewangelii Łukasza 10:25, wygłoszone 17 września 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

10:25 A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?
10:26 On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz?
10:27 A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.
10:28 Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.

Ewangelia Łukasza 10:25-28