Kategorie
kazania

Jezus jest lepszy… od proroków

„Jezus jest lepszy… od proroków” – Sławomir Foks – 2021-04-18

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 1:1-3 wygłoszone 18 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jezus jest lepszy… od proroków” – Sławomir Foks – 2021-04-18

1:1 Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
1:2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
1:3 On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach

List do Hebrajczyków 1:1-3
Kategorie
kazania

Tak mówi Pan-prorok i proroctwo

Tak mówi Pan-prorok i proroctwo – Sławomir Foks – 2020-06-14

Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 14 czerwca 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Tak mówi Pan-prorok i proroctwo – Sławomir Foks – 2020-06-14