Kategorie
kazania

Pamiętaj o wdzięczności

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19 wygłoszone 11 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. 
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. 
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19