Kategorie
kazania

Wpatrywanie się w twarz Jezusa

Wpatrywanie się w twarz Jezusa – Hal Hays – 2019-05-12

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 3:12-18 – wygłoszone 12 maja 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.