Kategorie
kazania

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 6:2, wygłoszone dnia 26 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

Galacjan 6:2
Kategorie
kazania

UWAGA – niszczący gniew

„UWAGA” – niszczący gniew – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 15 stycznia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Upadek wielkiego posłannictwa

„Upadek Wielkiego Posłannictwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Marka 16:15 i Listu do Galacjan 1:6-9 wygłoszone 30 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:15 A inni mówili: To Eliasz, jeszcze inni mówili: To prorok jak jeden z proroków.

Ew. Marka 6:15

1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Galacjan 1:6-9