Kategorie
kazania

Upadek wielkiego posłannictwa

„Upadek Wielkiego Posłannictwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Marka 16:15 i Listu do Galacjan 1:6-9 wygłoszone 30 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:15 A inni mówili: To Eliasz, jeszcze inni mówili: To prorok jak jeden z proroków.

Ew. Marka 6:15

1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
1:8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
1:9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Galacjan 1:6-9
Kategorie
kazania

Uwolnieni, aby służyć

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 5:13 wygłoszone 6 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13
Kategorie
kazania

Jaka jest rola Prawa Bożego danego Izraelowi w życiu chrześcijanina?

Jaka jest rola Prawa Bożego danego Izraelowi w życiu chrześcijanina – Ben Layer – 2019-03-10

Kazanie biblijne Bena Layera, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Galacjan 3:15-29 – wygłoszone 10 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.