Kategorie
książki

Nawrócenie

„Nawrócenie” – Michael Lawrence

„Nawrócenie – jak Bóg stwarza swój lud” Michaela Lawrence (seria 9Marks) – to kolejna z serii książek kształtujących nasze zrozumienie, czym jest zdrowy kościół. Autor książki systematyzuje pojęcie nawrócenia  opierając się na Biblii, doświadczeniach chrześcijańskich wspólnot i świadectwach wierzących. M. Lawrence odpowiada czym jest, a czym nie jest nawrócenie i jakie zagrożenia płyną z błędnego lub też pochopnego oceniania owoców nawrócenia w życiu członków lokalnego kościoła. To bardzo ważne, byśmy zgodnie z tym do czego zachęca nas Biblia, badali samych siebie. Ze Słowa Bożego (Ewangelia Jana 3 rozdział) jasno wynika, że mamy się na nowo narodzić i bardzo ważne jest, byśmy wiedzieli czy to nowe narodzenie miało miejsce w naszym życiu.
Autor różnicuje czym jest cielesne bycie w porządku i idące za nim: potępianie bardziej grzechów świata niż swoich, tworzenie hierarchii grzechów  i tolerowanie niektórych z nich (szczególnie własnych) bardziej niż innych, śpiewanie pieśni i wypowiadanie modlitw uwielbienia, ale nie pieśni i modlitw wyznających grzechy, nazywanie własnych grzechów „pomyłkami” czy używanie historii biblijnych, żeby raczej uczyć dzieci jak być dobrym niż by wskazać im Zbawiciela.


Będąc częścią Ciała Kościoła powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ mamy na to ciało, jak możemy mu szkodzić, a jak wspierać. Właściwe zrozumienie doktryny o nawróceniu, kształtuje i wpływa na zdrowie Ciała Chrystusa. Musimy odpowiedzialnie i z rozeznaniem współtworzyć to ciało pamiętając, że pasujemy do niego ze względu na nadzieję, jaką posiadamy pochodzącą z wiary, jaką wyznajemy… i nadal jesteśmy tym ciałem –  jak udowadnia autor – jako niedoskonali, niedojrzali, słabi, zranieni… ale powołani do duchowej walki, do świętości i do tego, by być światłem dla świata. W tym wszystkim potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy zrozumienia czym jest nasze nowonarodzenie, by wzmacniać Kościół, by wytrwale biec w biegu po laur zwycięstwa i mieć pewność zbawienia.

Ta książka pomoże nam szczerze spojrzeć na samych siebie i z miłosierdziem podchodzić do innych, nauczy nas jak rozpoznać pozorną faryzejską świętość od autentycznej pełnej pasji, ale i upadków drogi nowego stworzenia w Chrystusie. Ta pozycja to kolejny element wspierający nasz duchowy wzrost, a co z a tym idzie, wzmacniająca całe Ciało Kościoła. 

Polecam szczerze – najbardziej tym, którzy popadają w pułapki samooskarżania i potrzebują wsparcia w prywatnej duchowej walce, ale także tym, którzy są szybcy w ocenie innych jako weryfikację czy ich sąd jest właściwy i usprawiedliwiony dbałością o czystość i świętość Kościoła.

Ola C.

PS. Książka jest dostępna w naszej zborowej bibliotece i księgarni.