Kategorie
kazania

Naśladując Ojca w Niebie żyjąc w miłości, świętości, światłości

Naśladując Ojca w Niebie żyjąc w miłości, świętości, światłości – Sławomir Foks – 2019-06-23

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:1-14 – wygłoszone 23 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.