Kategorie
kazania

Naśladując Ojca w Niebie żyjąc w miłości, świętości, światłości

Naśladując Ojca w Niebie żyjąc w miłości, świętości, światłości – Sławomir Foks – 2019-06-23

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:1-14 – wygłoszone 23 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 5:1-14 (UBG)

5,1 Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;
5,2 I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń.
5,3 A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym;
5,4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.
5,5 Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
5,6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.
5,7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami.
5,8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości;
5,9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).
5,10 Badając to, co podoba się Panu;
5,11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.
5,12 O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
5,13 A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.
5,14 Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Naśladując Ojca w Niebie żyjąc w miłości, świętości, światłości – Sławomir Foks – 2019-06-23