Kategorie
kazania

Ciało – twój stary sposób radzenia sobie z życiem

Ciało – twój stary sposób radzenia sobie z życiem – Henryk Dedo – 2019-10-06

Kazanie biblijne Hanryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Rzymian 7:15-25 – wygłoszone 6 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Rzymian 7:15-25

7:15 Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię.
7:16 A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre.
7:17 Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka.
7:18 Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię.
7:19 Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.
7:20 A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka.
7:21 Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło.
7:22 Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka.
7:23 Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach.
7:24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
7:25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
Ciało – twój stary sposób radzenia sobie z życiem – Henryk Dedo – 2019-10-06