Kategorie
kazania

Ciało – twój stary sposób radzenia sobie z życiem

Ciało – twój stary sposób radzenia sobie z życiem – Henryk Dedo – 2019-10-06

Kazanie biblijne Hanryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Rzymian 7:15-25 – wygłoszone 6 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.