Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-05-09

CZCIJMY JEZUSA CZCIJMY GO
Czcijmy Jezusa czcijmy Go(4x)
Powstał z martwych(2x)
i On żyje na wieki już
Powstał z martwych (2x)
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstania ten dzień


TAK JAK JELEŃ
Tak jak jeleń do źródła wody
Dusza ma do ciebie lgnie
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie, Panie, wielbić chcę.
Tyś mą siłą, mą tarczą jest
Na Tobie tylko polegać chcę.
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie, Panie, wielbić chcę.


GODZIEN CHWAŁY
/ Godzien chwały jesteś, Panie
Wziąłeś karę za mój grzech
Ty stworzyłeś, odkupiłeś
Łaską Swą obdarzasz mnie/ x2
Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg, Wszechmogący
Który był i jest i przyjdzie znów!
Ze wszystkich sił Ci śpiewam
Chwała Królowi!
Tyś sensem życia jest!
Będę Cię wielbić!
Twój majestat, Twoja świętość
W zachwycie padam u Twych stóp
Tyś drogą, prawdą, życiem
W Tobie ma siła
Bogiem wielkim Jesteś Ty!
Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg, Wszechmogący
Który był i jest i przyjdzie znów!
Ze wszystkich sił Ci śpiewam
Chwała Królowi!
Tyś sensem życia jest!
Będę Cię wielbić!


JEZU PANUJ ZAWSZE W ŻYCIU MYM
/Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
Teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu / x2
Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu
/Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój / x2

Z głębi serc wyznajemy Jezu Jesteś
Panem
Chwała i cześć
Tobie chwała i cześć
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu


NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ
/Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń /x2
Chwała
Jezusowi który za mnie życie dał
Chwała
Temu który pierwszy umiłował mnie
Jezus
Tylko Jezus Panem jest
/Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń /x2
/Chwała
Jezusowi który za mnie życie dał
Chwała
Temu który pierwszy umiłował mnie
Jezus
Tylko Jezus Panem jest/ x2


JEZUS JEST MYM PANEM
Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie,
On mnie wyrwał z tego świata,
bym Mu służyć mógł.
Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x
Widzę piękno świata, czuje wolność tą,
którą Jezus mnie obdarzył,
widząc słabość mą.

Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x
On mi podał rękę i wybaczył to,
co mnie wiodło na bezdroża
i przepaści dno.
Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x
A jeżeli pragniesz uwolnionym być,
dołącz głos swój do mojego,
śpiewaj ze mną tak:
Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /4x