Kategorie
kazania

Kochajcie się wzajemnie miłością Chrystusa

„Kochajcie się wzajemnie miłością Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:12-17 wygłoszone 12 grudnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:12 Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
15:13 Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
15:14 Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
15:15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
15:17 To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Ew. Jana 15:12-17