Kategorie
kazania

Jakim pokoleniem jesteś?

„Jakim pokoleniem jesteś?” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Sędziów 2:7-10 wygłoszone 3 kwietnia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:7 Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela.

2:8 Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc sto dziesięć lat.

2:9 Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, na pogórzu efraimskim, na północ od góry Gaasz.

2:10 A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela,

Księga Sędziów 2:7-10