Kategorie
kazania

Nie odchodź od Chrystusa

„Nie odchodź od Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:116:12 wygłoszone 22 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.