Kategorie
kazania

O co chodzi w małżeństwie?

„O co chodzi w małżeństwie?” – Sławomir Foks

Nauczanie biblijne wygłoszone dnia 25 luty 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.