Kategorie
kazania

Dlaczego mam być ochrzczony?

„Dlaczego mam być ochrzczony?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone 18 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.