Kategorie
kazania

Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia

„Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:3-6, dnia 11 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:3 A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
2:4 Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
2:5 Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 List Jana 2:3-6