Kategorie
kazania

Zadowolenie

„Zadowolenie” – Daniel Ewertowski – 2023-09-10

Kazanie biblijne wygłoszone 10 września 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.