Kategorie
kazania

Oczyszczająca nadzieja

„Oczyszczająca nadzieja – żyjąc dla nieba” – Sławomir Foks – 2023-10-22

Kazanie biblijne z SERII 1 List Jana: 1 J 3:1-3, wygłoszone 22 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

3:1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
3:2 Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
3:3 I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

1 List Jana 3:1-3