Kategorie
kazania

Dlaczego kochać? Test miłości – cd.

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks – 2024-02-11

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:7-11, wygłoszone 11 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie, ul. Zagórna 10.

4:7 Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

4:10 Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

4:11 Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

1 J 4:7-11