Kategorie
kazania

Etapy duchowego wzrostu

„Etapy duchowego wzrostu” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:12-14, dnia 02 lipca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:12 Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
2:13 Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
2:14 Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.

1 Jana 2:12-14