Kategorie
kazania

Czy jesteś człowiekiem wierzącym?

Czy jesteś człowiekiem wiary? – Sławomir Foks – 2021-02-21

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:1-3.6 oraz 12:1-3 wygłoszone 21 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Czy jesteś człowiekiem wiary?