Kategorie
kazania

Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga

„Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga” – misjonarz Johnny – 2023-10-01

Kazanie biblijne, na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej 19:3-6, wygłoszone 1 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczył Piotr Guńka.

19:3 A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim:
19:4 Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.
19:5 A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.
19:6 A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.

2 Księga Mojżeszowa 19:3-6
Kategorie
kazania

Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie

„Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie” – Henryk Dedo – 2021-05-02

Kazanie biblijne na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej wygłoszone 2 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

14:11 A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu?
14:12 Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.

2 Mojżeszowa 14:11-12

14:31 Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza.

2 Mojżeszowa 14:31

15:1 Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśńPanu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!
15:2 Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam.

2 Mojżeszowa 15:1-2

15:14 Usłyszały to narody i zadrżały; dreszcz przejął mieszkańców Filistei.
15:15 Wtedy przerazili się książęta Edomu, drżenie ogarnęło władców Moabu, struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu.

2 Mojżeszowa 15:14-15

15:22 Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody.
15:23 I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość Mara.
15:24 Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić?

2 Mojżeszowa 15:22-24

16:2 Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.

2 Mojżeszowa 16:2

16:8 I rzekł Mojżesz dalej: Gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu.

2 Mojżeszowa 16:8