Kategorie
kazania

Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga

„Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga” – misjonarz Johnny – 2023-10-01

Kazanie biblijne, na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej 19:3-6, wygłoszone 1 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczył Piotr Guńka.

19:3 A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim:
19:4 Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.
19:5 A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.
19:6 A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.

2 Księga Mojżeszowa 19:3-6