Kategorie
książki

„Obietnica”

„Obietnica” – Jason Helopoulos

Ostatnio natrafiłam na bardzo interesującą książkę pod tytułem „Obietnica”. Z zewnątrz wygląda jak zwyczajna Biblia dla dzieci z ciekawymi obrazkami. Nie jest to jednak zbiór opowiadań biblijnych (warto wspomnieć, że zanim dziecko przystąpi do lektury tej książki dobrze byłoby by znało większość opowieści z Biblii). Książka rozpoczyna się historią o stworzeniu świata i o grzechu pierwszych ludzi. Dzieci dowiadują się, że to co wydarzyło się w ogrodzie Eden oddzieliło ludzi od Pana Boga. Dostali jednak obietnicę, że przyjdzie Ten, który wybawi ludzi od grzechu, który odbuduje związek mężczyzny i kobiety z Bogiem. Ale kto nim będzie?

Autor książki wspomina o wielu słynnych postaciach – człowieku wiary, Abrahamie; Mojżeszu, który wywiódł lud izraelski z niewoli egipskiej, czy Dawidzie miłującym Boga. Żaden jednak z nich nie okazał się Zbawicielem. Ludzie starali się przestrzegać prawa Bożego i składać ofiary, ale nie mogło ich to uratować.
Aż pewnej nocy, w Betlejem narodziło się dziecko obietnicy…

Jestem zachwycona tym w jaki sposób autor stara się przybliżyć dzieciom Ewangelię. Na przykładach postaci biblijnych przekonuje, że ludzkie uczynki i starania nie są w stanie zapewnić ratunku. Jezus został wywyższony na kartach tej książki, dlatego gorąco zachęcam by Wasze dzieci zapoznały się z tą pozycją jak najszybciej.

Przeczytałam i polecam.
Ania Z.

Kategorie
kazania

Bohaterowie wiary cz.2

„Bohaterowie wiary część 2” – Sławomir Foks – 2021-03-28

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:32​-40 wygłoszone 28 marca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Bohaterowie wiary część 2” – Sławomir Foks – 2021-03-28

11:32 I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,
11:33 Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom,
11:34 Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
11:35 Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
11:36 Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia;
11:37 Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani;
11:38 Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
11:39 A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica,
11:40 Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.

List do Hebrajczyków 11:32-40

Kategorie
kazania

Bohaterowie wiary cz.1

„Bohaterowie wiary część 1” – Sławomir Foks – 2021-02-28

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:1-31 wygłoszone 28 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Bohaterowie wiary część 1” – Sławomir Foks – 2021-02-28

11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
11:2 Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.
11:3 Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
11:4 Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
11:5 Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.
11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
11:7 Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.
11:8 Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
11:9 Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy.
11:10 Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
11:11 Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę.
11:12 Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można.
11:13 Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
11:14 Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. 11:15 I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
11:16 Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.
11:17 Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,
11:18 Do którego powiedziano: Od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
11:19 Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych; toteż jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem.
11:20 Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość.
11:21 Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski.
11:22 Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości.
11:23 Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego.
11:24 Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,
11:25 I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu,
11:26 Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę.
11:27 Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.
11:28 Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich.
11:29 Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.
11:30 Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni.
11:31 Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców.

List do Hebrajczyków 11:1-31