Kategorie
kazania

Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?

„Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?” – Sławomir Foks – 2023-10-08

Kazanie biblijne z serii 1 LIST JANA: J 2:28-29, wygłoszone 8 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:28 A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
2:29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.

1 List Jana 2:28-29
Kategorie
książki

„Obietnica”

„Obietnica” – Jason Helopoulos

Ostatnio natrafiłam na bardzo interesującą książkę pod tytułem „Obietnica”. Z zewnątrz wygląda jak zwyczajna Biblia dla dzieci z ciekawymi obrazkami. Nie jest to jednak zbiór opowiadań biblijnych (warto wspomnieć, że zanim dziecko przystąpi do lektury tej książki dobrze byłoby by znało większość opowieści z Biblii). Książka rozpoczyna się historią o stworzeniu świata i o grzechu pierwszych ludzi. Dzieci dowiadują się, że to co wydarzyło się w ogrodzie Eden oddzieliło ludzi od Pana Boga. Dostali jednak obietnicę, że przyjdzie Ten, który wybawi ludzi od grzechu, który odbuduje związek mężczyzny i kobiety z Bogiem. Ale kto nim będzie?

Autor książki wspomina o wielu słynnych postaciach – człowieku wiary, Abrahamie; Mojżeszu, który wywiódł lud izraelski z niewoli egipskiej, czy Dawidzie miłującym Boga. Żaden jednak z nich nie okazał się Zbawicielem. Ludzie starali się przestrzegać prawa Bożego i składać ofiary, ale nie mogło ich to uratować.
Aż pewnej nocy, w Betlejem narodziło się dziecko obietnicy…

Jestem zachwycona tym w jaki sposób autor stara się przybliżyć dzieciom Ewangelię. Na przykładach postaci biblijnych przekonuje, że ludzkie uczynki i starania nie są w stanie zapewnić ratunku. Jezus został wywyższony na kartach tej książki, dlatego gorąco zachęcam by Wasze dzieci zapoznały się z tą pozycją jak najszybciej.

Przeczytałam i polecam.
Ania Z.

Kategorie
kazania

Gdzie On jest?

„Gdzie On jest?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 2:2 wygłoszone 19 grudnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:2 Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Ew. Mateusza 2:2