Kategorie
kazania

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza – Henryk Dedo – 2019-04-21

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Filipian 3:7-13 – wygłoszone 21 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.