Kategorie
kazania

Ludzka i Boża mądrość

„Ludzka i Boża mądrość” – Sławomir Foks – 2020-11-01

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 3:13-18 wygłoszone 1 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Ludzka i Boża mądrość” – Sławomir Foks – 2020-11-01


Prawdziwa i fałszywa mądrość

3:13 Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. 
3:14 Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 
3:15 Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. 
3:16 Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. 
3:17 Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. 
3:18 A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.

List Jakuba 3:13-18
Kategorie
kazania

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę

Żyjąc w mądrości, wykorzystując czas, pełniąc Bożą wolę – Sławomir Foks – 2019-06-30

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:15-21 – wygłoszone 30 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.