Kategorie
kazania

Jezus przyszedł na prawdziwy świat!

Jezus przyszedł na prawdziwy świat! – Pierre Jutras – 2019-12-29

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 2:1-8 – wygłoszone 29 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Wielkie przykazanie w Twoim życiu

Wielkie przykazanie w Twoim życiu – Pierre Jutras – 2019-11-10

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Marka 12:28-34 – wygłoszone 10 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Dlaczego warto czytać Biblię?

Dlaczego warto czytać Biblię? – Pierre Jutras – 2019-02-10

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Tymoteusza 3:16-17 – wygłoszone 10 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.