Kategorie
kazania

Jezus przyszedł na prawdziwy świat!

Jezus przyszedł na prawdziwy świat! – Pierre Jutras – 2019-12-29

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 2:1-8 – wygłoszone 29 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Łukasza 2:1-8 (UBG)

2:1 A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2:2 A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.
2:3 Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta.
2:4 Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida;
2:5 Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
2:6 A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.
2:7 I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
2:8 A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem.
Jezus przyszedł na prawdziwy świat! – Pierre Jutras – 2019-12-29