Kategorie
kazania

Dlaczego warto czytać Biblię?

Dlaczego warto czytać Biblię? – Pierre Jutras – 2019-02-10

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Tymoteusza 3:16-17 – wygłoszone 10 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

II List do Tymoteusza 3:16-17

3,16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
3,17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
Dlaczego warto czytać Biblię? – Pierre Jutras – 2019-02-10