Kategorie
kazania

Wielkanoc – tanie pocieszenie czy największe wyzwanie?

„Wielkanoc – tanie pocieszenie czy największe wyzwanie?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 9 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Niezwyciężony i niepokonany Baranek

Niezwyciężony i niepokonany Baranek – Sławomir Foks – 2020-04-12

Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 12 kwietnia 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Niezwyciężony i niepokonany Baranek – Sławomir Foks – 2020-04-12