Kategorie
kazania

Wielkanoc – tanie pocieszenie czy największe wyzwanie?

„Wielkanoc – tanie pocieszenie czy największe wyzwanie?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 9 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.