Kategorie
książki

Ukojone serce

„Dwie kobiety wyglądały przez okno więzienia – jedna widziała błoto, druga gwiazdy”…

Linda Dillow w swojej książce „Ukojone serce” przypomina nam, że nasze zadowolenia powinno wynikać z relacji z Panem Bogiem a nie z reakcji na okoliczności. 
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” ( List św. Pawła do Filipian 4:7).
Większość z nas zna ten werset, jednak jak to wygląda w naszym życiu? 
Czy myśli o przeszłości, przyszłości, zmartwieniach i potrzebach nie pochłaniają nas tak bardzo, że często nie doświadczamy tego pokoju?

Autorka opisuje różne dziedziny życia, z których często nie jesteśmy zadowolone – nasze życiowe role, okoliczności, które nas otaczają lub relacje z innymi. Pisze też o trzech przeszkodach: niewłaściwe cele, chciwość i troski życia. 
To co mnie osobiście dotknęło najbardziej to dwie pułapki, które okradają nas z zadowolenia – „gdyby tylko…” – rozmyślania o przeszłości oraz „ co jeśli…” – zamartwianie się o przyszłość.

Linda Dillow to żona, matka i babcia. Napisała wiele książek i prowadzi spotkania dla kobiet. W „ukojonym sercu” opisuje nie tylko swoje doświadczenie, ale również historie wielu kobiet, które spotkała na swej drodze.

Każdy rozdział kończy się studium biblijnym, załączone materiały zachęcają do zapisywania jak Pan Bóg działa w naszym życiu.

Przeczytałam i polecam.
Ania