Kategorie
kazania

Skazany na przebaczenie

Skazany na przebaczenie – Henryk Dedo – 2020-05-10

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Ewangelii Mateusza 18:21-35 wygłoszone 10 maja 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Skazany na przebaczenie – Henryk Dedo – 2020-05-10