Kategorie
kazania

Duchowe karmienie

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

Kazanie biblijne brata Angelo z Włoch, na podstawie Ewangelii Marka 6:30-44 wygłoszone 27 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

6:30 I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
6:31 I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
6:32 Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność.
6:33 Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich.
6:34 A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy.
6:35 A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już późna;
6:36 Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia.
6:37 A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść?
6:38 A On rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
6:39 I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
6:40 Usiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.
6:41 A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich.
6:42 I jedli wszyscy, i nasycili się.
6:43 I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb.
6:44 A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.

Ewangelia Marka 6:30-44