Kategorie
kazania

Znaki nowego życia 2

„Znaki nowego życia 2” – Henryk Dedo – 2021-02-07

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Jana wygłoszone 7 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.