Kategorie
kazania

Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia

„Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:3-6, dnia 11 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:3 A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
2:4 Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
2:5 Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 List Jana 2:3-6
Kategorie
kazania

Znaki nowego życia 2

„Znaki nowego życia 2” – Henryk Dedo – 2021-02-07

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Jana wygłoszone 7 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Znaki nowego życia – miłość i służba

„Znaki nowego życia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Listu do Galacjan 5:13 i 1 Listu do Koryntian 13:4-8 wygłoszone 3 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Znaki nowego zycia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13

13:4 Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
13:5 Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
13:7 Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
13:8 Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.

1 List do Koryntian 13:4-8