Kategorie
kazania

Nie zatwardzaj swojego serca

„Drugie ostrzeżenie: Nie zatwardzaj swojego serca” – Sławomir Foks – 2021-08-01

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 3:7-19 wygłoszone 1 sierpnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

3:7 Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,
3:8 Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,
3:9 Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat.
3:10 Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich,
3:11 Tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego.
3:12 Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,
3:13 Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
3:14 Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
3:15 Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu,
3:16 Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
3:17 Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni?
3:18 A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?
3:19 Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.

List do Hebrajczyków 3:7-19
Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-08-01

CHCĘ WIDZIEĆ CIĘ
Jeśli chcę tego czego nie chcesz Ty
Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz
Jeśli idę Tam gdzie nie idziesz Ty
Zatrzymaj mnie Nie pozwól dalej iść

Ref. 
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2


Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie I zniszcz moją pychę

Ref. 
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2


Gdy boję się O to co pomyślą inni
Zatrzymaj mnie Ważne jest co myślisz Ty
Gdy troszczę się tylko o to co jest moje
Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce

Ref. 
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2


Bo tylko Twoja jest Chwała Twoja jest Chwała
I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam /x5/


JESTEM TEGO PEWIEN
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.

Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie,
potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce.
Ani wysokość i głębokość, stworzenie też,
nic nie oddzieli nas.

Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.
Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej Panie.

/Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie,
potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce.
Ani wysokość i głębokość, stworzenie też,
nic nie oddzieli nas./ x2


CREDO
Nasz Ojcze nieskończony
Wszystko stworzyłeś Ty
Wszechmogący
Świętego Ducha mocą
Poczęty został Syn
Jezus, nasz Zbawca

Refren
Tak, ja wierzę w Boga Ojca
W Syna, którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg jest w osobach trzech
Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to – wierzę w imię Jezus

Nasz Sędzio, nasz Obrońco
Cierpiałeś za nasz grzech
A nam przebaczono
Ty zszedłeś do ciemności
I w chwale wzniosłeś się
Zająłeś w niebie tron

Refren
Tak, ja wierzę w Boga Ojca
W Syna, którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg jest w osobach trzech
Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to – wierzę w imię Jezus


/Wierzę, że Bóg jest
Wierzę, że pokonał śmierć
Wierzę, że to Chrystus Panem jest / x2

Wierze, że jest życie wieczne
Że na ziemię przyszedł Bóg
Wierzę we wspólnotę świętych
I święty Kościół Twój
Wierzę w nasze zmartwychwstanie
Gdy Jezus przyjdzie znów
Wyznaję to – wierzę w imię Jezus
Tak, ja wierzę w Boga Ojca
W Syna, którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg jest w osobach trzech
Wierzę także w zmartwychwstanie
Że powstaniemy znów
Wyznaję to – wierzę w imię Jezus


CHRYSTUS WYSTARCZY MI
Chrystus to mój Pan i tylko Jego wielbię 
Choćby wszystko dał mi świat tylko w Bogu szczęście mam
Przez wszystkie dni chcę śpiewać Ci
Nie cofnę się zbawiłeś mnie

Chrystus wystarczy mi
Chrystus wystarczy mi
Wszystko czego potrzebuję
w Tobie Jezu mam

Chrystus wszystkim jest, Zbawieniem i radością
A nadzieja spełni się, Bo niebo to nasz dom
Przez wszystkie dni chcę śpiewać Ci
Ty jesteś tym, którego uwielbiam

/Chrystus wystarczy mi
Chrystus wystarczy mi
Wszystko czego potrzebuję
w Tobie Jezu mam/ x2

/Postanowiłem iść za Jezusem 
Nie cofnę się, nie cofnę/ x2
/Ten świat jest za mną a krzyż przede mną
Nie cofnę się, nie cofnę się/ x2

/Chrystus wystarczy mi
Chrystus wystarczy mi
Wszystko czego potrzebuję 
w Tobie Jezu mam/ x2

/Postanowiłem iść za Jezusem 
Nie cofnę się, nie cofnę/ x2

/Ten świat jest za mną a krzyż przede mną
Nie cofnę się, nie cofnę się/ x2


ŚWIĘTA KREW JEZUSA
Święta krew ceną jest
On zapłacił ją
Winę mą na siebie wziął
Nadzieją świata jest

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

Zbawca mój, Boży Syn
Zmarł, bym ja mógł żyć
Barankiem jest odwieczny Bóg
Na siebie wziął mój grzech

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

// O, Jezusa święta krew // x3
Bezcenna jest Jezusa krew
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

Miłość Twa zadziwia mnie
Łaska niepojęta
Że za mnie zmarł, tak za mnie zmarł
Jedyny Boży Syn

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam 
Dając życie swe uwolnił mnie
Pauza W świętej krwi Jezusa życie mam 


JAK WIELKI JEST BÓG
To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się,
Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos,
i drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On,
początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem,
Barankiem jest i lwem

/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2

/ Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę
jak wielki jest Bóg. / x2

/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2


RADOŚĆ WYPEŁNIE DUSZĘ MĄ
Intro – Refren
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja

Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja