Kategorie
kazania

Gdzie On jest?

„Gdzie On jest?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 2:2 wygłoszone 19 grudnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:2 Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Ew. Mateusza 2:2