Kategorie
kazania

Ci, których nienawidzi świat

„Ci, których nienawidzi świat” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:18-16:4 wygłoszone 2 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:18 Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.
15:19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
15:20 Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
15:21 A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.
15:22 Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.
15:23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.
15:24 Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego.
15:25 Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzili.
15:26 Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;
15:27 Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście.
16:1 To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli.
16:2 Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.
16:3 A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie.
16:4 Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami.

Ew. Jana 15:18-16:4