Kategorie
kazania

Chrześcijańskie życie i jego wartości (cechy) – chrześcijaństwo w praktyce

„Chrześcijańskie życie i jego wartości (cechy) – chrześcijaństwo w praktyce” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 13, wygłoszone 04 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.