Kategorie
kazania

Pięć głównych prawd Reformacji

„Pięć głównych prawd Reformacji” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Św. Piotra 1:13 wygłoszone 30 października 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.

1 List Św. Piotra 1:13